WITAMY W TĘCZOWEJ PIĄTCE ! Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 5 „Tęczowa Piątka” w Zdzieszowicach informuje: Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zdzieszowice przedstawia ogłoszenie w AKTUALNOŚCIACH !

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

REKRUTACJA 2021/2022

REKRUTACJA 2021/2022

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 5

„Tęczowa Piątka”

w Zdzieszowicach informuje:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zdzieszowice przedstawiają się następująco:

 

 1. 01 - 08 lutego 2021 r. - Składanie deklaracji przez rodziców dziecka już uczęszczającego do przedszkola, oddziału przedszkolnego - o woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/2022.

 

 1. 02 - 12 marca 2020 r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. do 19 marca 2021 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności» o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.

 

 1. Do 23 marca 2021 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

 1. 24 marzec - 02 kwietnia 2021 r. - Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

 1. Do 9 kwietnia 2021 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 1. 24 - 28 maja 2021 r. - Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania do wskazanego przez Burmistrza Zdzieszowic przedszkola.

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM w przypadku gdy  przedszkole dysponuje wolnymi miejscami po postępowaniu rekrutacyjnym:

 

 1. 24 maja – 28 maj 2021 r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. do 18 czerwca 2021 r. - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności» o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

 

 1. Do 22 czerwca 2021 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

 1. 23 - 30 czerwca 2021 r. - Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

 

 1. 02 lipca 2021 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Deklaracje o woli kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2021/2022 będą wydawane od dnia 25.01.2020 r. rodzicom dzieci już uczęszczających do przedszkola.

 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z oświadczeniami na potrzeby rekrutacji można będzie pobrać od 10.02.2021 u dyrektora przedszkola lub na stronie internetowej : www.teczowapiatka.pl

 

Termin składania wniosków

od  15.02 - 12 marca 2021 r.

 

 

 

Data dodania: 2021-01-28 23:06:23
Data edycji: 2021-02-17 12:49:55
Ilość wyświetleń: 168
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej