Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Optymistyczna kadra

Nad prawidłowym rozwojem dzieci w sferze społecznej, emocjonalnej i intelektualnej oraz nad bezpieczeństwem czuwają w naszym przedszkolu wykształcone, twórcze, doświadczone, kreatywne, miłe i sympatyczne nauczycielki.

Oprócz kadry pedagogicznej w przedszkolu zatrudniony jest personel administracyjno - obsługowy, który wspomaga i uczestniczy w całokształcie naszych działań opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych.

Motto naszych wspólnych działań brzmi:
"Efektywna praca zespołowa nie powstaje w cudowny sposób. Tworzy ją postawa uczestników zespołu skłonna do współpracy"
w g. D. Canergie.


Celem nadrzędnym naszej pracy jest dobro i uśmiech dziecka, jego potrzeby i indywidualność.

Dbamy aby nasze przedszkole było przyjazne dzieciom i ich rodzicom, miało swój charakter i cieszyło się uznaniem środowiska.


KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor
mgr Ilona Grolik

 • nauczyciel dyplomowany
  - wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego i terapii pedagogicznej;
  - studia podyplomowe: Zarządzanie i organizacja oświatą
  - za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrodzona Nagrodami Burmistrza;
  - za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczona Medalem Edukacji Narodowej;
  - za wieloletnią pracę odznaczona Srebrnym Medalem Zasługi za Długoletnią Służbę;
  - nagrodzona statuetką PERŁA OPTYMIZMU - za wkład w realizację programu Optymistyczne  Przedszkole. 

  Wicedyrektor

mgr Ewa Kwoczała

 •  nauczyciel dyplomowany
  - wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego;
  - studia podyplomowe: Zarządzanie i organizacja oświatą;
  - studia podyplomowe: Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami masażu
  - za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrodzona Nagrodą Burmistrza;
  - za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczona Medalem Edukacji Narodowej;

  mgr Bożena Drost

- nauczyciel dyplomowany
- wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego
- za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrodzona Nagrodą Burmistrza;
- za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi
- za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej 

mgr Beata Koj

 •  nauczyciel dyplomowany
  - wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego i terapii pedagogicznej;
  - za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrodzona Nagrodami Burmistrza;
  - za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczona Medalem Edukacji Narodowej;
  - za wieloletnią pracę odznaczono Srebrnym Medalem Zasługi za Długoletnią Służbę; 

  mgr Agnieszka Zimerman
 • nauczyciel dyplomowany
  - wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie: Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne;
  - studia podyplomowe: Logopedia wczesnoszkolna i przedszkolna; 
  - za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrodzona Nagrodą Burmistrza;

mgr Kamila Janicka

 •   nauczyciel stażysta
  - wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie: Resocjalizacja ;
  - studia podyploowe: Wychowanie przedszkolne
  - studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

mgr Małgorzata Gasz

 • nauczyciel mianowany

- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie: Edukacja elementarna i wychowanie przedszkolne;


mgr Izabela Konieczny

 • nauczyciel mianowany
  - mgr Filologii Germańskiej
  - studia podyplomowe - Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
  - studia podyplomowe - J.angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

  mgr Anna Szajna
 • nauczyciel stażysta
  - mgr Pedagogika resocjalizacyjna
  - studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
  - studia podyplomowe - Wychowanie przedszkolne 


  Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez specjalistów:

  Logopedia
  mgr Agnieszka Zimerman 

  Religia
  ks. Dawid Górniak

  Zajęcia z języka niemieckiego i języka angielskiego
 • mgr Izabela Konieczny

      Zajęcia rytmiczno - taneczne
      mgr Tomasz Hrycak - instruktor tańca - Edukacja Kreatywno - Medialna;Personel administracyjno - obsługowy

Pani Urszula Kampa - intendent

Pani Anna Suchy - pomoc kuchenna

Pani Wanda Pasternak - kucharka

Pani Bożena Stankowska - pomoc kuchenna

Pani Marlena Krupa - woźna oddzałowa

Pani Beata Thiel - pomoc nauczyciela

Pani Halina Potas - pomoc nauczyciela

Pani Jolanta Lebok - woźna oddziałowa

Pani Urszula Mazurek - woźna oddziałowa

Pani Renata Konieczny - pomoc kuchenna

Pani Aleksandra Sobocka - woźna oddziałowa

Data dodania: 2018-09-28 11:34:15
Data edycji: 2020-02-14 20:15:20
Ilość wyświetleń: 674
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button