WITAMY W OPTYMISTYCZNEJ TĘCZOWEJ PIĄTCE ! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ NASZEGO PRZEDSZKOLA ! TO TUTAJ WSPIERAMY RODZICÓW W WYCHOWANIU OPTYMISTYCZNYCH, RADOSNYCH DZIECI !

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Bezpieczne przedszkole

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM -" BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE "W tym roku szkolnym nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu " Bezpieczne Przedszkole".

 

Naszym celem jest dbanie o bezpieczeństwo dzieci, kształtowanie świadomości zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających na co dzień wokół dziecka, pobudzenie czujności oraz rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się dzieci w momentach niebezpiecznych dla zdrowia lub życia.

 

Staramy się o otrzymanie Certyfikatu "Bezpiecznego Przedszkola", gdyż zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych jest naszym priorytetem. Podczas realizacji programu do zadań przedszkola należy:,

 

- przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu;
- uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo;
- wykorzystywanie codziennych sytuacji do oceny i samooceny zachowania innych osób i swoich własnych;
- kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych;
- poznanie różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz próby ich oceny;Cele szczegółowe programu to:

- poznanie najbliższego środowiska
- wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa
- rozbudzanie zainteresowań bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego
- doskonalenie orientacji przestrzennej,

- kształcenie spostrzegania wzrokowo – słuchowego i wyobraźni przestrzenno – czasowej , sprawności psycho – motorycznej, uwagi, przewidywania następstw i skutków swoich działań
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania sprzętów bezpiecznych i niebezpiecznych oraz umiejętności posługiwania się nimi
- kształtowanie pojęcia „obcy” , uświadomienie dzieciom zagrożenia ze strony nieznajomych
- przekazanie podstawowych informacji na temat obchodzenia się z lekarstwami
- poznanie podstawowych zasad zachowania się podczas zaistniałego niebezpieczeństwa ( pożaru, wypadku drogowego, choroby itp.)
- rozwijanie sprawności fizycznej
- wdrażanie do zdrowego trybu życia
- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

 Treści zawarte w programie „ Bezpieczny przedszkolak” całkowicie korelują z treściami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

Realizacja programu przewidziana jest na okres trzech lat, czyli cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.

Ma on na celu przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności mających uchronić je w przyszłości przed niebezpieczeństwem i przygotowanie do rozważnego i mądrego udziału w dorosłym życiu.

 

 

IV ZJAZD BEZPIECZNYCH PRZEDSZKOLI


W dniach 28 luty i 01 marca odbył się w Kędzierzynie - Koźlu IV Zjazd Bezpiecznych Przedszkoli, w którym wzięły udział dwie panie z naszego przedszkola p. Bożena Drost i Ilona Grolik.

Miały one okazję spotkać się z przedstawicielkami innych przedszkoli, które realizują ten program w trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci, gdyż ta wartość jest dla każdego nauczyciela priorytetem w opiece i wychowaniu naszych podopiecznych.
Mogły też wysłuchać ciekawych szkoleń dotyczących realizacji tego programu, zapoznać się z proponowanymi przez autorów programu ciekawymi pomocami dydaktycznymi.


Ważnymi tematami szkolenia były też problemy radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym nauczycieli oraz kiedy i jak stosować w przedszkolu tzw. " niebieską kartę",

jak być wrażliwym na nieszczęścia dotykające dzieci w rodzinie i jak uruchomić procedury ,aby tym dzieciom pomóc.


W naszym przedszkolu odbywają się cykliczne spotkania z funkcjonariuszami Policji,

podczas których omawiane są tematy związane z zachowaniem bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, z którymi mogą spotkać się dzieci.

 

Panowie Policjanci opowiadają dzieciom jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia i jakie obowiązują zasady bezpieczeństwa, aby nic złego się nie stało.


Wpajanie dzieciom tych zasad od najmłodszych lat skutkuje zwiększoną wrażliwością na czyhające na dzieci niebezpieczeństwa i podnosi ich świadomość w tym zakresie. 


Nauczyciele wszystkich grup wiekowych prowadzą z dziećmi zajęcia dydaktyczne i zabawy realizując treści związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem i profilaktyką, zwracając ich uwagę na konieczność zachowania ostrożności i przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad bezpiecznego zachowania się na drodze, w przedszkolu, na placu zabaw, na zakupach i w domu.

 

Naszym priorytetem jest dobro i bezpieczeństwo wszystkich przedszkolaków i ich rodzin, dlatego uczulamy rodziców na kontynuację tych zagadnień na gruncie rodzinnym i dawanie dzieciom dobrego przykładu.


HYMN BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLAKA

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – TO JA WŁAŚNIE JA

Co dzień rano idę do przedszkola
Po chodniku z mamą, z tatą, z psem
Wiem, gdzie trzeba zawsze się zatrzymać
By na przejściu bezpiecznie sobie przejść.

Ref.
Czy jestem w przedszkolu czy bawię się w domu
To jestem ostrożny, wesoło bawię się
W lesie czy w parku – zasady dobrze znam
Bezpieczny przedszkolak to ja właśnie ja.

Pani w kółko ciągle nam powtarza 
By bezpiecznie zawsze bawić się 
Pomyśl zanim zrobisz coś głupiego
By nic złego ci nie stało się.

Ref.
Czy jestem w przedszkolu czy bawię się w domu
To jestem ostrożny, wesoło bawię się 
W lesie czy w parku – zasady dobrze znam 
Bezpieczny przedszkolak to ja właśnie ja.

Słowa i muzyka: Bożena Drost


OBCHODY I OGÓLNOPOLSKICH DNI BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLA 
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 5 W ZDZIESZOWICACH


W związku realizacją programu "Bezpieczne Przedszkole" przystąpiliśmy do akcji i organizacji dni Bezpiecznego przedszkola od 12.05. - 15.05.2014 r.

Harmonogram zadań do realizacji przewidywał:


Poniedziałek 12.05.14 r. 
• Wprowadzenie dzieci w tematykę Tygodnia Bezpiecznego Przedszkola – uroczysty Apel Inauguracyjny;
• Prowadzenie zajęć z dziećmi w grupach związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w różnych sytuacjach;
• Przekazanie rodzicom ulotek informacyjnych i folderów;
• Powiadomienie rodziców o porannej akcji z Policją „ Jestem bezpieczny – jeżdżę w foteliku;


Wtorek 13.05.14r. –
• Przeprowadzenie porannej akcji z funkcjonariuszami Policji „Jestem bezpieczny – jeżdżę w foteliku”- nagrodzenie rodziców specjalną naklejką Bezpiecznego Przedszkola;


Środa 14.05.14 r.
• Odwiedzenie Komisariatu Policji w Zdzieszowicach – jedna grupa
• Odwiedzenie instytucji użyteczności publicznej na terenie miasta – wręczenie ulotek i wierszyków o bezpieczeństwie;
• Przejście ulicami Zdzieszowic – wręczenie przechodniom wierszyków o bezpieczeństwie;


Czwartek 15.05.14 r.
• Organizacja pikniku na terenie przedszkola z zaproszonymi gośćmi przedstawicielami instytucji państwowych z licznymi atrakcjami dla dzieci: Quiz dla dzieci i rodziców, prezentacja samochodu strażackiego i policyjnego, prawidłowo wyposażonego roweru i stroju rowerzysty itp.

Niestety pogoda nie pozwoliła nam na organizację pikniku, ale w zamian za to odbyło się podsumowanie całej akcji w naszej sali gimnastycznej, gdzie panowie Policjanci pokazali nam jak powinien być wyposażony rower, jak powinniśmy być ubrani aby bezpiecznie jeździć i pod czyją opieką.

Podsumowaliśmy wiadomości o ruchu drogowym,a na koniec wręczyli wszystkim dzieciom indeksy i paszporty Bezpiecznego Przedszkolaka oraz książeczki o bezpieczeństwie.

Panowie strażacy odwiedziły nas podczas pikniku z okazji Dnia Mamy i Taty i Urządzili dzieciom pokaz polewania wodą ,wyposażenia wozu strażackiego i stroju strażaka.

Ilona Grolik


Realizacja ogólnopolskiego programu „ Bezpieczny przedszkolak” w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Zdzieszowicach.

To już trzeci rok realizacji ogólnopolskiego programu „Bezpieczne przedszkole”


Program jest realizowany w oparciu o współpracę z rodzicami oraz instytucjami i jednostkami związanymi z bezpieczeństwem.
Odbyliśmy wycieczki do:
- Jednostki Straży Pożarnej w Azotach w Kędzierzynie –Koźlu,
- na Komendę Policji w Zdzieszowicach,
- odwiedziliśmy służby medyczne – ośrodek zdrowia oraz gabinet stomatologiczny w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach.


W tym roku rozszerzamy nasz program w oparciu o współpracę z Ratownictwem Medycznym.
Dnia 17.09.2014 odbyła się wycieczka do punktu stacjonarnego Ratownictwa Medycznego.

Dzieci w drodze wykazały się znajomością przepisów ruchu drogowego.

Na miejscu miały okazję zwiedzenia i zobaczenia karetki pogotowia oraz całego jej wyposażenia, Ratownicy medyczni wytłumaczyli na czym polega ich praca i zaprezentowali całe wyposażenie karetki dzieci mogły pogłębić swoją wiedzę i wypróbować niektóre urządzenia np.; kołnierze usztywniające, materace usztywniające, itp.
Radośni i pełni nowych wiadomości wróciliśmy do przedszkola.

Dzieliliśmy się swoimi wiadomościami i mogliśmy swoje wrażenia z wycieczki przelać na papier pracy plastycznej pt: „Ratownicy medyczni”.
Umówiliśmy się na następne spotkanie w przedszkolu gdzie zostanie zaprezentowana pierwsza pomoc- sztuczne oddychanie, masaż serca. 
II Spotkanie z Ratownikami Medycznymi odbędzie się dnia 13.10.2014 r. w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Zdzieszowicach.
Dzieci będą miały okazję dowiedzieć się i zobaczyć naocznie pokaz niesienia pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia. 

UWAGA, UWAGA !

MAMY ZASZCZYT OGŁOSIĆ WSZYSTKIM ODWIEDZAJĄCYM NASZĄ 

STRONĘ, ŻE NASZE PRZEDSZKOLE ZOSTAŁO WYRÓŻNIONE I OTRZYMAŁO OD AUTORÓW PROGRAMU 

STATUETKĘ LIDERA BEZPIECZNYCH PRZEDSZKOLI


Cieszymy się, ze nasze starania zostały docenione i zauważone przez autorów programu i bardzo dziękujemy. To dla nas bardzo ważna nagroda, gdyż naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i dobro naszych dzieci. Mamy nadzieję, że zasłużymy tez na Certyfikat Bezpiecznego Przedszkola, który przyznawany jest po trzech latach realizacji programu, a my właśnie rozpoczęliśmy trzeci rok. 

OGŁOSZENIE !
Po trzech latach realizacji ogólnopolskiego programu " Bezpieczne Przedszkole" i spełnieniu wszystkich wymagań autorów programu zostaliśmy uhonorowani 
CERTYFIKATEM BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLA. 
Nasze przedszkolaki i panie spisały się na medal podczas realizacji programu i zdobyły dużą wiedzę i umiejętności w zakresie przestrzegania zasad i dbania o bezpieczeństwo własne i innych. Jesteśmy bardzo dumni z naszych dzielnych przedszkolaków.

Oczywiście tematykę bezpieczeństwa w naszej koncepcji pracy będziemy nadal kontynuować, gdyż szczęśliwe dziecko - to bezpieczne dziecko.

Data dodania: 2018-09-28 11:51:15
Data edycji: 2021-08-31 22:01:37
Ilość wyświetleń: 1315
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej